Места по политически групи: 1984-1989 г. Нидерландия - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S 9
ARC 2
L 5
PPE 8
НЧ 1

Политически групи в Европейския парламент

  • S - Група на социалистите
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ED - Група на Европейските демократи
  • COM - Група на комунистите и съмишлениците
  • L - Група на либералите и демократите
  • RDE - Група на Европейския демократичен алианс
  • ARC - Група Дъга: Федерация на Зеления алианс- Европейска алтернатива, Агалев-Еколо, Датското народно движение срещу членство в Европейската общност и Европейски свободен алианс в Европейския парламент
  • DR - Група на Европейската десница
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1984-1989 г. Нидерландия - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S - Група на социалистите 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 9
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CDA Christen Democratisch Appèl (Europese Volkspartij) 8
L - Група на либералите и демократите 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 5
ARC - Група Дъга: Федерация на Зеления алианс- Европейска алтернатива, Агалев-Еколо, Датското народно движение срещу членство в Европейската общност и Европейски свободен алианс в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CPN Communistische Partij van Nederland 1
PSP Pacifistisch-Socialistische Partij 1
НЧ - Независими членове 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика