11/06/2019 - 17:17
Всички часове са GMT+2

Резултати по национални партии: 2019-2024 г. Италия - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
LN - Lega Salvini Premier 34,33%
PD - Partito Democratico (con Siamo Europei) 22,69%
M5S - Movimento Cinque Stelle 17,07%
FI - Forza Italia 8,79%
FDI - Fratelli d'Italia 6,46%
Coal +E (+E + IC + PDE et al.) - Coalition +Europa (+ Europa - Italia in Comune - Partito Democratico Europeo). 3,09%
FdV (Verdi+Possibile et al.) - Coalition Federazione dei Verdi (Verdi + Possibile + Green Italia et al.). 2,29%
Coal La Sinistra (SI + RC) - Coalition La Sinistra (Sinistra italiana + Rifondazione comunista + Altra Europa con Tsipras + Partito del Sud + Transform Itali + Convergenza Socialista) 1,74%
SVP - Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese) 0,53%
Други партии - Други партии 3,01%
28/05/2019 - 14:38
Всички часове са GMT+2

Места по политически групи: 2019-2024 г. Италия - Предварителни резултати

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 19
ЕНП 7
ЕКР 5
ЕСПД 14
ID 28

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Независими членове
  • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

28/05/2019 - 14:38
Всички часове са GMT+2

Разбивка по национални партии и политически групи: 2019-2024 г. Италия - Предварителни резултати

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ID - Identity and Democracy 28
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LN Lega Salvini Premier 28
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PD Partito Democratico (con Siamo Europei) 19
ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 14
Национални партии, които са членове на тази политическа група
M5S Movimento Cinque Stelle 14
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FI Forza Italia 6
SVP Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese) 1
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FDI Fratelli d'Italia 5

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

27/05/2019 - 10:18
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Италия - Предварителни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Италия Европейски съюз
1979 85,65% 61,99%
1984 82,47% 58,98%
1989 81,07% 58,41%
1994 73,60% 56,67%
1999 69,76% 49,51%
2004 71,72% 45,47%
2009 66,47% 42,97%
2014 57,22% 42,61%
2019 54,50% 50,62%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика