24/06/2019 - 15:14
Всички часове са GMT+2

Резултати по национални партии: 2019-2024 г. Ирландия - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
FG - Fine Gael Party 29,59%
FF - Fianna Fáil Party 16,55%
Ind. - Independents 15,74%
SF - Sinn Féin 11,68%
GP - Green Party 11,37%
I4C - Independents 4 Change 7,39%
LAB - Labour Party 3,14%
SD - Social Democrats 1,21%
Други партии - Други партии 3,33%
18/06/2019 - 16:24
Всички часове са GMT+2

Места по политически групи: 2019-2024 г. Ирландия - Предварителни резултати

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕОЛ/СЗЛ 4
Зелените/ECA 2
Renew Europe 1
ЕНП 4

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Независими членове
  • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

24/06/2019 - 15:14
Всички часове са GMT+2

Разбивка по национални партии и политически групи: 2019-2024 г. Ирландия - Предварителни резултати

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FG Fine Gael Party 4
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SF Sinn Féin 1
Ind. Independents 1
I4C Independents 4 Change 2
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
GP Green Party 2
Renew Europe - Renew Europe group 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FF Fianna Fáil Party 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

28/05/2019 - 14:38
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Ирландия - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Ирландия Европейски съюз
1979 63,61% 61,99%
1984 47,56% 58,98%
1989 68,28% 58,41%
1994 43,98% 56,67%
1999 50,21% 49,51%
2004 58,58% 45,47%
2009 58,64% 42,97%
2014 52,44% 42,61%
2019 49,70% 50,62%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика