Места по политически групи: 2014-2019 г. Чехия - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕОЛ/СЗЛ 3
S&D 4
АЛДЕ 4
ЕНП 7
ЕКР 2
ЕСПД 1

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
  • ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2014-2019 г. Чехия - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 3
Coal. TOP 09+STAN TOP 09 a Starostové 3
STAN Starostové a nezávislí 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ČSSD Česká strana sociálně demokratická 4
АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ANO 2011 ANO 2011 2
Hnutí Hlas Hnutí Hlas 2
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 3
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ODS Občanská demokratická strana 2
ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Svobodní Strana svobodných občanů 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика