Европейски съюз

Европейски парламент: 2014 - 2019 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 216 28,84%
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 185 24,70%
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 77 10,28%
АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 69 9,21%
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 52 6,94%
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 52 6,94%
ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 42 5,61%
ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“ 36 4,81%
НЧ - Независими членове 20 2,67%

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Учредително заседание

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Европейски съюз
Година Жени Мъже
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%

Избирателна активност по години Окончателни резултати

Избирателна активност в Европейския съюз по години, в проценти
Година Европейски съюз
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%