Last update for tonight

Publication will resume around 10:30 GMT+2

Пряко представяне на резултатите - 27/05/2019

Последна актуализация 02:07 - 28 налични държави

27/05/2019 - 02:01
Всички часове са GMT+2

Европейски парламент 2019 - 2024 г. Предварителни резултати

Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 179
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 150
ALDE&R - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа + Renaissance + USR PLUS 107
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 70
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 58
ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“ 58
ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 56
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 38
NI - Независими членове 7
Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат 28
Общо места

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • ALDE&R - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа + Renaissance + USR PLUS
  • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
  • ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“
  • NI - Независими членове
  • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Съставът на Европейския парламент въз основа на наличните предварителни или окончателни национални резултати, публикувани след завършване на гласуването във всички държави членки въз основа на структурата на Парламента в края на изтеклия мандат.

Източник: Европейски парламент в сътрудничество с Kantar

Дания

Видове резултати:

Приблизителни оценки: Обобщение от Kantar, на наличните национални прогнозни резултати или данни от проучвания, получени в резултат от изборите и публикувани в дадена държава членка след завършване на гласуването от добре известни и надеждни национални институти за социологически проучвания.

Проекция на местата: Проекцията на местата в Европейския парламент се основава на обобщение от Kantar на наличните резултати от избори, оценки или данни от проучвания, публикувани в държавите членки след завършване на гласуването. Проекцията се основава на структурата на Парламента в края на изтеклия мандат, без това да предопределя състава на политическите групи в новия мандат.

Предварителни изчисления: Съставът на Европейския парламент въз основа на наличните предварителни или окончателни национални резултати, публикувани след завършване на гласуването във всички държави членки въз основа на структурата на Парламента в края на изтеклия мандат.

Предварителни резултати: Първоначални резултати, представени от официалния избирателен орган на държавата членка въз основа на процент от преброените гласове.

Окончателни резултати: Резултати, публикувани от официалния избирателен орган на държавата членка след преброяването на всички гласове.

Официални резултати: Окончателни резултати, обявени от официалния избирателен орган на държавата членка и утвърдени от националния законодателен орган.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Източник: Европейски парламент в сътрудничество с Kantar

27/05/2019 - 01:28
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по държави Предварителни резултати

Избирателна активност по държави в проценти
Държава Процент (%)
Европейски съюз 50,95%
Австрия 59,30%
Белгия 89,00%
България 30,83%
Германия 61,50%
Гърция 57,86%
Дания 66,00%
Естония 37,60%
Ирландия 49,30%
Испания 64,32%
Италия 56,09%
Кипър 44,99%
Латвия 33,60%
Литва 52,88%
Люксембург 84,10%
Малта 72,60%
Нидерландия 41,80%
Обединено кралство 37,00%
Полша 43,00%
Португалия 31,01%
Румъния 49,02%
Словакия 22,74%
Словения 28,29%
Унгария 43,36%
Финландия 40,70%
Франция 50,97%
Хърватия 29,65%
Чехия 28,72%
Швеция 53,30%
Вижте пълните данни

Източник: Европейски парламент в сътрудничество с Kantar

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика