Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент: 2019

На 26 май 2019 г. Европейският парламент ще публикува резултатите от изборите за Европейски парламент през 2019 г., както и прогноза за своя състав. При пълно зачитане на националните избирателни закони, външният изпълнител на Парламента за изборите „Kantar“ ще изготви прогнози за разпределението на местата за ЕС и на национално равнище. Европейският преглед ще предостави първоначална глобална прогноза с общи цифри за политическите групи въз основа на структурата на Парламента, чийто мандат изтича. Ще показваме наличните данни същевременно докато гласуването в държавите членки постепенно приключва. Прогнозата ще бъде актуализирана, докато гласуването завърши във всички държави членки и окончателните резултати бъдат публикувани от националните избирателни органи.

Освен това в ранната вечер на 26 май, и за държавите, в които гласуването вече е приключило, националните страници ще показват резултатите от изборите по национални партии и политически групи, разпределението на националните партии и политическите групи по проценти и по брой на местата, както и данните за избирателната активност, съобщени от националните избирателни органи. Националните страници ще бъдат добавени и актуализирани, докато гласуването в държавите – членки на ЕС, постепенно приключва.

Какво представлява „прогнозата“? Прогнозата за Европейския парламент е предвиждане на неговия състав в резултат на изборите. Поради различното време за гласуване в държавите от ЕС всяка прогноза през изборната нощ ще се основава на комбинация от наличните данни, като се започне от неофициални данни за изборите, като например проучвания на изхода или предвиждания, публикувани в държавите членки, до официалните национални резултати от изборите. Данните, независимо от коя категория, ще бъдат публикувани за държавите членки само след като гласуването в тях приключи. „Kantar“ – външният изпълнител на Парламента за изборите, разпределя националните резултати в рамките на настоящите политически групи въз основа на избирателния закон на всяка държава, като прави прогноза за пълното разпределение на местата в Европейския парламент. Тъй като бъдещият състав на избрания Парламент и неговите политически групи не може да бъде предвиден преди учредителната сесия през юли 2019 г., прогнозата за състава на Парламента се основава на структурата на Парламента, чийто мандат изтича.

Какво означава „други“? Прогнозата за състава на Парламента се основава на структурата на Парламента, чийто мандат изтича, и на неговите политически групи, независимо от състава на следващия Парламент, който ще се определи на учредителната сесия през юли 2019 г. Националните партии, които понастоящем са представени в Парламента, ще бъдат поставени в същата политическа група, в която заседават в досегашния Парламент. Националните партии, които понастоящем не са представени в Европейския парламент, но вече са членове на призната европейска политическа партия, ще бъдат поставени в политическата група, в която членува тя. Националните партии, които понастоящем нито са представени в Европейския парламент, нито имат официална връзка с призната европейска политическа партия, се поставят в категорията „други“, независимо от тяхната политическа ориентация. Промени в разпределянето на дадена национална партия към политическа група (или преминаване от категорията „други“ към политическа група) ще бъдат извършени едва след като службите на Парламента получат писмено потвърждение. Тъй като не можем да предвидим групата, към която те ще се присъединят, тази категория се разделя по равно от лявата и дясната страна на пленарната зала в графичното представяне на общата прогноза на местата.


Научете как работят европейските избори
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика