Данни за настоящия законодателен мандат

Европейски съюз

Учредително заседание на 1 юли 2014 г. Европейски съюз

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент
Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 221
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 191
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 70
АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 67
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 52
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 50
EFDD - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 48
НЧ - Независими членове 52

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни

Парламент в края на мандата (към последното пленарно заседание на 28 март 2019 г.) Европейски съюз

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент
Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 217
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 186
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 76
АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 68
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 52
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 52
ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 41
ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“ 37
НЧ - Независими членове 21

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни

Източник: Европейски парламент

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика